Internasjonalt seminar: Samtykkelov i Norge - gjennomslag i 2021?

Dagens voldtekstparagraf nevner ikke aktivt samtykke.

Straffelovens §291 – voldtekstparagrafen – definerer voldtekt som seksuell omgang hvor en av partene bruker vold, har truende atferd eller er bevisstløs.

Torsdag 04. mars, kl 19:00 - 20:30
Nettseminar: Facebook/Internasjonalt Seminar

Loven nevner ikke aktivt samtykke. I tilfeller hvor ofrene ikke klarer å motsi seg handlingen fysisk vil det derfor være vanskelig å få gjerningspersonen dømt. Sverige, Island og Danmark har innført samtykkelover som gir bedre juridiske rettigheter til de fornærmede.  En samtykkelov fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Til ukens internasjonale seminar spør vi:

  • Har noe endret seg i de nordiske landene siden de innførte samtykkelover?
  • Hva er status på arbeidet med å få på plass en slik lov i Norge,
  • og hvorfor mener mange vi trenger en slik lov?

Innledere:

  • Silje Christine Hellesen. Advokat. Hellesen er advokat og en av få som offentlig har tatt til orde for at samtykkelov må bli en realitet i Norge. Hun vil fortelle om konsekvensene lovgivningen har i dag og hvorfor samtykkeloven er en nødvendig lovendring.
  • Thea Borkhus Gabrielsen. Jurist. Borkhus Gabrielsen er jurist med spesialisering i likestillingsrett, sitter i arbeidsutvalget og landsstyret i Kvinnefronten og har tidligere jobbet i JURK - juridisk rådgiving for kvinner. Hun vil fortelle om hvorfor kvinnebevegelsen har samtykkelov som en av sine kampsaker.
  • Representant fra den svenske organisasjonen Fatta
  • Møteleder: Ingrid Rabbe Larsen, leder av Kvinnefronten Tromsø

Arrangeres i samarbeid med Kvinnefronten

 

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 04. March 2021 kl. 19.00–20.30
Where: Nettseminar
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Håkon Fottland