Prøveforelesning - Daniel Voll Rød

Master Daniel Voll Rød holder prøveforelesning over oppgitt emne for PhD.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde sosiologi: 

"Is spatial justice in education systems possible?"

Du kan følge prøveforelesningen digitalt her

Disputasen starter kl. 1215 samme dag, hvor han vil offentlig forsvare avhandlingen: 

NB! På grunn av smittevern er det påmelding til arrangementet for et begrenset antall som ønsker å møte fysisk.

Nasjonale retningslinjer har besluttet at det ikke er ikke adgang til å samle personer fra ulike kommuner. Det innebærer at personer utenfra Tromsø kommune ikke kan overvære disputaser i regi av UiT Norges arktiske universitet.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 16. March 2021 kl. 10.15–11.00
Where: SVHUM B1005
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Enhet
Contact: Elisabeth Thørring Dalsbø
Phone: 77645505

Registration
Deadline: 16.03.2021
Deadline has been reached. Sorry