Kurs i grunnleggende førstehjelp (HLR) - 3 timer, Narvik

Kurset bygger på retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og er innenfor rammene av hva alle bør kunne om grunnleggende førstehjelp. Kursholder er godkjent NRR/NFR instruktør i førstehjelp på barn og voksne, samt bruk av hjertestarter. Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs.
Kursholder: Ann Rita Isaksen, Hemis AS

Max 15 deltagere. Kurset gis med forbehold om at det er nok deltagere (minimum 6 personer).
PS! Dersom kurset er fullt, velg "Sett meg på venteliste". Dersom antallet blir høyt nok, skal vi forsøke å arrangere flere kurs.

Kurset varer 3 timer og har en teoretisk og praktisk del der vi gjennomgår følgende tema:
 Først på skadested
 Varslerutiner ved hjertestans
 Hjertestans
 Hjerneslag
 Sirkulasjonssvikt/sjokk
 Bevisstløshet og livløshet
 Ufrie luftveier
 Hjertestarterens rolle
 Praktiske øvelser HLR, frie luftveier
Dersom du ikke kan delta på kurset, send en mail til jon.i.tellefsen@uit.no, slik at ubenyttede plasser benyttes.

 

When: 28. September 2021 at 12.00–15.00
Where: E1480
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees
Contact: Jon Iver Eira Tellefsen
Phone: 40098718
E-mail: jon.i.tellefsen@uit.no

Registration
Deadline: 24.09.2021
Participants: 14 av 14 (The activity is fully booked)
På venteliste: 3
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar