Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Ytringsfrihetskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Ytringsfrihetskommisjonen i forbindelse med deres innspillsmøte om samiske perspektiv på ytringsfrihet.

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen for å orientere om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og foreløpige observasjoner.

Program: Samiske innspill om ytringsfrihet – Ytringsfrihetskommisjonen (ykom.no)

When: 23. September 2021 at 10.00–12.00
Where: Nettarrangement
Location / Campus: Digital
Target group: Invited
Contact: Liss-Ellen Ramstad
E-mail: liss-ellen.ramstad@uit.no
Add to calendar