Prøveforelesning Trine Lise Andersen

Master i idrettsvitenskap Trine Lise Andersen, holder prøveforelesning i ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, over følgende emne:

Trine Lise Andersen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap.

Publikum som ønsker å følge disputasen digitalt kan gjøre det her. 

 

Avhandlingen er publisert i Munin

 

Prøveforelesningstekst: 

«Hvordan kan vi gjennom organisasjonssosiologiske og idrettspsykologiske perspektiver forstå toppidretten som kontekst»

 

Disputasen holdes kl. 12:15 samme dag, i de samme lokaler, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

Prestasjonskultur - «There ain`t no cure». En studie av lederstilen til en landslagstrener i fotball.

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 58 stk er tilstede i auditoriet under prøveforlesningen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slippes inn i lokalet.

 

When: 21. September 2021 at 10.15–11.00
Where: SVHUM B-1005
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Enhet
Contact: Lars Kolbeinsen
Phone: 77 64 60 93
E-mail: lars.kolbeinsen@uit.no

Påmelding
Add to calendar