Disputas Trine Lise Andersen

Master i idrettsvitenskap Trine Lise Andersen disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen "Prestasjonskultur - «There ain`t no cure». En studie av lederstilen til en landslagstrener i fotball".

Publikum som ønsker å følge disputasen digitalt kan gjøre det her. 

 

Avhandlingen er publisert i Munin

 

Populærvitenskapelig sammendrag

Temaet for avhandlingen er ledelse av prestasjonskulturer i internasjonal herrefotball, som er studert gjennom en longitudinell studie i sann tid av en norsk landslagstrener. Avhandlingen består av en kappe og tre artikler. Den første artikkelen er en systematisk review av litteraturen om prestasjonskulturer i toppidretten, mens den andre og tredje artikkelen er empiriske studier av trenerens utfordringer med å balansere en transformasjonsstil med en machiavellisk lederstil overfor spesielt spillere og mediene. Avhandlingen drøfter de utfordringer en trener møter som forsøker å utvikle en prestasjonskultur og samtidig lede i flere retninger – både innad (spillerne) og utad (mediene). Utfordringene drøftes med ulike tilnærminger på kulturforståelse. På den ene siden betraktes kulturer som noe en organisasjon har og som ledere kan styre og kontrollere, mens et annet perspektiv betrakter kulturer som noe en organisasjon er og som et redskap for å forstå og analysere kulturer.

Del en av analysen viser at trenerens utfordringer med å utøve flerretningsledelse, først og fremst handler om å tilpasse lederstilen til situasjonen laget til enhver tid befinner seg i. Den viser også at det å balansere en transformasjonsbasert lederstil med en mer machiavellisk lederstil, er mer komplekst enn tidligere forskning har vektlagt. Lederstil er ikke nødvendigvis et valg, men en integrert del av lederens egen identitet og verdier. Dette er belyst gjennom begrepet å autokommunikasjon. Begrepets kjerne er at all kommunikasjon virker tilbake på den som kommuniserer, avsenderen av et budskap Del to av analysen viser de skjulte maktstrukturene særlig internt, og de mange tvetydigheter og dilemmaer trenere må håndtere – både internt og eksternt. Dermed belyser den hvorfor det er så vanskelig å styre og kontrollere kulturer, og at tvetydigheter og dilemmaer bør anerkjennes og verdsettes som en naturlig del av kulturen.

 

Prøveforelesning: Tirsdag 21. september 10.15-11.00.

 

Veiledere: 

Professor Turid Moldenæs, UiT Norges arktiske universitet

Professor Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole

 

Bedømmelseskomité:

Første opponent: professor ph.d. Kristoffer Henriksen, Syddansk universitet

Andre opponent: professor dr.polit. Hallgeir Gammelsæter, Høgskolen i Molde

Leder av komiteen:  førsteamanuensis ph.d. Kristin Woll, UiT Norges arktiske universitet.

 

Leder av disputasen:

Instituttleder Anne Britt Flemmen, Institutt for samfunnsvitenskap

De som ønsker å opponere ex auditorio kan gi beskjed til leder av disputas innen13.15 (anne.britt.flemmen@uit.no).

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 58 personer er tilstede i auditoriet under disputasen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slipper inn i lokalet.

 

Det er en pause fra kl. 14:00-14.15.

 

When: 21. September 2021 at 12.15–15.30
Where: SVHUM B-1005
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Enhet
Contact: Lars Kolbeinsen
Phone: 77 64 60 93
E-mail: lars.kolbeinsen@uit.no

Påmelding
Add to calendar