Sannhets- og forsoningskommisjonen og SANKS - Forskningsdagene i Karasjok

Kommisjonsmedlem Marit Myrvoll forteller om arbeidet i Sannhets- og forsoningskommisjonen, mens terapeut Berit Frøydis S. Johnsen forteller om hvordan de bistår kommisjonen. 

SANKS: Når kommisjonen jobber, bidrar SANKS med støttesamtaler. Under Forskningsdagene vil dere få høre mer om arbeidet i kommisjonen. Foto: SANKS

Kl 12.30-13.10 Sámi klinihkka, Ávjovárgeaidnu Karasjok:

Sannhetskommisjonen

Marit Myrvoll, kommisjonsmedlem​ og Berit Frøydis S. Johnsen, terapeut SANKS

 

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble opprettet av Stortinget i 2018 for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. Skogfinnene ble inkludert i 2019. Kommisjonen skal ifølge mandatet foreta en historisk kartlegging og undersøke virkningene av fornorskningspolitikken og foreslå tiltak til videre forsoning. Fred og konflikt er der derfor relevante begreper når man snakker om fornorskningspolitikk og dens virkninger. SANKS sitt engasjement er knyttet til folks behov for samtaler etter å ha delt sin historie.

 
Det gis støttesamtaler om opplevelser knyttet til fornorskning og urett som personer har kjent/kjenner på.

Terapeutene som bistår i arbeidet,​ er Berit Frøydis S. Johnsen, Marit Mildrid Utsi, Anne Karin Steffensen og Reidun Boine (bildet).
When: 24. September 2021 at 12.30–13.10
Where: Sámi klinihkka, Ávjovárgeaidnu Karasjok
Location / Campus: Other
Target group: Guests, Invited
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar