Sannhets- og forsoningskommisjonen på det årlige kurset om samiske rettsspørsmål

Kommisjonsmedlem Aslak Syse deltar på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen den 8. september på kurset. 

Starts: 08. September 2022 at 09.30
Ends: 09. September 2022 at 13.15
Where: Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Invited
Contact: Inger Elin Utsi
E-mail: Inger.e.utsi@uit.no
Add to calendar