Åpent seminar til ære for Johan Rooryck

I forbindelse med utnevnelsen av Johan Rooryck til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet har Universitetsbiblioteket gleden av å invitere til et åpent seminar.

Johan Rooryck er språkforsker, særlig kjent for sitt arbeid med å fremme Open Access gjennom mange år som tidsskriftredaktør og fagpolitisk engasjert. Han er i dag executive director i Plan S.

Foredragene vil handle om åpen vitenskap i hele sin bredde, og vektlegge hva fagmiljøene selv kan gjøre for å virkeliggjøre idealene om åpenhet og transparens i forskning og undervisning. 

PROGRAM

Bibliotekdirektør Johanne Raade              Velkommen

Professor Gillian Ramchand                      Johan Rooryck as a researcher and journal editor

Professor Tore Nesset                               Open Educational Resources, with Min russiske reise as a case

Professor Laura Janda                               The need for Open Data Archives, with TROLLing as a case

Førstebibliotekar Helene N. Andreassen   The Open Handbook of Linguistic Data Management

Universitetsbibliotekar Jan Erik Frantsvåg Helping Diamond Open Access grow: The DIAMAS Project

Doctor honoris causa Johan Rooryck        Avslutningsord

Lett servering

When: 01.09.22 at 10.00–11.45
Where: UB-bygget (Kultur- og samfunnsfagbiblioteket)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Guests, Invited, Employees
Contact: Per Pippin Aspaas
E-mail: per.pippin.aspaas@uit.no
Add to calendar
Attachments / Pictures:
invitasjon_seminar_Johan_Rooryck