Prøveforelesning - Cand.polit. Maria Sæther

Cand.polit. Maria Sæther holder prøveforelesning for ph.d.-graden over følgende emne:

«Hvilke utfordringer oppstår i samspillet mellom tillit og styring i offentlige organisasjoner, og hvilke muligheter finnes for å håndtere motstridende hensyn og verdier i styringskjeden?»

Prøveforelesningen strømmes og kan følges direkte her.

 

Disputas holdes kl 12.15 samme dag, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

"Det indre liv i NAV. Kommunikasjon om prioritering og arbeidsform på et NAV-kontor"

When: 30.09.22 at 10.15–11.00
Where: SVHUM B-1005
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Michael Sverdrup Stenberg
E-mail: michael.s.stenberg@uit.no
Add to calendar