Disputas i kunstnerisk utviklingsarbeid - Alexander Rishaug

Alexander Rishaug vil offentlig forsvare det kunstneriske doktorgradsarbeidet «Sound of time – Tuning into the Norwegian Landscape and the Post-Industrial Soundscape»

 

Refleksjonen finnes her.

Black box er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her!
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i 24 timer.

The Black Box is open to the public. The defense will still be streamed here.  
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Beskrivelse av det kunstneriske doktorgradsarbeidet:
Prosjektet til Alexander Rishaug heter Sound of time – Tuning into the Norwegian Landscape and the Post-Industrial Soundscape.
Det er gjennomført som en del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU).

Sound of time – Tuning into the Norwegian Landscape and the Post-Industrial Soundscape består av stedsbaserte undersøkelser, lydopptak og arkivering med fokus på sonisk arkeologi, akustisk økologi og hvordan lyd transformerer og former vår opplevelse av sted, tid og rom.

I løpet av perioden oktober 2018 – oktober 2021 har lydkunstner Alexander Rishaug utforsket lyden av det norske landskapet, med fokus på Nord-Norge. Han har vært stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet, Norges Arktiske Universitet. I sitt prosjekt har han lyttet til og utforsket hvordan lyd påvirker oss og endrer vår opplevelse av sted, tid og rom.

Dette har resultert i et omfattende lyd- og bildearkiv, notater, lydeksperimenter, en samling av gjenstander, en fotobok/album og en serie med lydinstallasjoner. Rishaug har blant annet besøkt og lyttet til en summende bitcoinfabrikk, Fakken vindturbinpark på Vannøya, Hurtigrutas knirkende skrog, et nedstengt Tromsø sentrum, et forlatt svømmebasseng, elektromagnetiske lydstrømmer og byens stendige vibrasjon.

Med utstillingen Dissolving Topographies som ble vist ved Tromsø Kunstforening i November 2021 undersøker Rishaug vår opplevelse av tid og sted og hvordan vi kan lære og forstå oss selv gjennom aktiv lytting og sonisk kartlegging. Hvordan vi kan lytte til historien og en mulig framtid. Er det i det hele tatt mulig å lytte til verden fra et ikke-antroposentrisk perspektiv? Kan vi se for oss en verden uten oss selv? Vi vet i dag at det finnes ulike former for bevissthet; trær og sopp samarbeider og kommuniserer. Hvordan lytter et fjell eller en trestubbe til et landskap i endring? Selv om et slikt tankeeksperiment kan virke fremmed kan det bidra til å gi oss ny kunnskap og innsikt.

Rishaug er opptatt av hvordan vi måler, leser, samler og bevarer informasjon og hvordan vi gir ting verdi. Hva er et landskap? Hva er natur? Hva er kunnskap? Hva definerer et sted?

Når vi posisjonerer oss i et landskap, leser og tolker vi stedets posisjon, vegetasjon, særegenhet og karakter, som om det var en statisk og målbar ting som vil vare evig. Minnene av dette stedet vil kanskje vare «evig» inne i oss, men landskapet og samfunnet rundt oss er i konstant endring. Grensene mellom hva som var før hva som er nå og hva som kommer, viskes sakte ut.

Veiledere:

  • Camille Norment, Lydkunstner, prorektor forskning, Kunsthøyskolen, Oslo
  • Þóra Pétursdóttir, Professor, Arkeologi, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomité:

  • Dr Trond Lossius, professor, The Norwegian Film School, HINN & professor II, The Grieg Academy, UiB (chair)
  • Dr Nick Shepherd, associate professor, School of Culture and Society - Department of Archeology and Heritage Studies, Aarhus University
  • Maia Urstad, sound artist, Bergen, Norway

Disputasleder:
Lena Aarekol, Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

 

When: 29.09.22 at 11.00–15.00
Where: Black Box, Kunstakademiet, Grønnegata 1
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Kristin Lagesen
E-mail: kristin.lagesen@uit.no
Add to calendar