Prøveforelesning: Master i filosofi Vegard Stensen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Master i filosofi Vegard Stensen holder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde filosofi. 

 

Tittel på prøveforelesningen: 

«What (if anything) is ideal theory good for?»

 

Følg prøveforelesning og disputas via Panopto

 

Bedømmelseskomité:

Førsteopponent: professor Arto Laitinen, Tampere University. 

Andreopponent: professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo. 

Leder av komiteen: professor Attila Tanyi, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Leder av disputas: 

Instituttleder Tor Ivar Hanstad, UiT Norges arktiske universitet. 

 

Tittel på avhandlingen:

On the place of self-respect and self-esteem in the justification of a theory of social justice.

 

Disputas finner sted samme dag samme sted kl. 11:15

 

 

When: 07.10.22 at 10.15–11.00
Where: SV- og HUM-bygget Aud. E 0101
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Herbjørg Anie Hansen
E-mail: herbjorg.kristiansen@uit.no
Add to calendar