Fortidsminner: Dagbok fra Skeivt kulturår 2022

Hvordan har Skeivt kulturår 2022 vært? Professor Mathias Danbolt gir oss et innblikk inn i hans forskningsdagbok for 2022 fredag 9.desember kl. 09.15 på Polarmuseet. Etter foredraget gir Silje Gaupseth og Marit Anne Hauan oss en omvisning i utstillinga "POLARHISTORIE PÅ SKEIVA". Velkommen!

Forelesning av Mathias Danbolt etterfulgt av omvisning i "Polarhistorie på skeiva" ved Silje Gaupseth og Marit Anne Hauan.
 
I 2022 er det femti år siden den norske stat opphevet Straffelovens paragraf 213 som kriminaliserte sexlivet til menn som har sex med menn. For å markere denne demokratiske «milepæl» i norsk historie tok Skeivt Arkiv – Nasjonalt kunnskapssenter for skeiv historie, Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket i 2020 initiativ til å gjøre 2022 til et «Skeivt kulturår». På tross av begrensede statlige støttekroner har markeringsåret resultert i et overraskende stort antall utstillinger, seminarer og arrangementer over hele landet. I dette foredraget gir Mathias Danbolt en personlig status over sine erfaringer med Skeivt kulturår så langt. Gjennom utdrag fra forskningsdagboken sin, reflekterer Danbolt over betingelsene for skeiv kunsthistorieskrivning i Norge, og om hva kunstinstitusjonenes plutselige lyst til å heise regnbueflagget egentlig handler om.

Mathias Danbolt (f. 1983) arbeider blant annet med kunst, politikk og makt i skjæringspunktet mellom skeive, feministiske, antirasistiske og dekolonialistiske perspektiver. Han er leder av forskningsprosjektene «The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories» (Carlsbergfonden 2019–23) og «Moving Monuments: The Material Life of Sculpture from the Danish Colonial Era» (Novo Nordisk Foundation 2022–25). Han er ansatt som professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet.

"Polarhistorie på skeiva" utforsker en polar museumssamlings skeive sider. I lys av nytt kildemateriale – fagbøker, intervjuer, avisartikler, arkivbilder, skjønnlitteratur og vandrehistorier – vendes vante historieperspektiver. Skeiv polarhistorie er verken rettvinklet eller komplett, men omfatter forestillinger om og personer som brøt med normer for kjønn og seksualitet i polare strøk i perioden 1890–1970. Bak utstillingsprosjektet står de polare kulturvitenskapelige forskerne Silje Gaupseth og Marit Anne Hauan, begge ved UiT Norges arktiske universitetsmuseum. "Polarhistorie på skeiva" er Norges arktiske universitetsmuseum/Polarmuseets bidrag til Skeivt kulturår 2022. Utstillingen er finansiert av UiT og Fritt Ord.

Forelesningen og omvisningen arrangeres av forskningsgruppene Worlding Northern Art (WONA) i samarbeid med forskningsgruppen CircumPolar Gender og Polarmuseet/Norges arktiske universitetsmuseum. Hanne Hammer Stien fra WONA er moderator
When: 09.12.22 at 09.15–11.00
Where: Polarmuseet
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Contact: Silje Gaupseth
E-mail: silje.gaupseth@uit.no
Add to calendar