Examen Philosophicum i 50 år!

5. desember feirer vi at ex.phil har vært en del av porteføljen til UiT i 50 år! Arrangementet vil sette av tid til å både se på ex.phil i tiden som har gått, og i tiden som kommer. 

Examen Philosophicum i 50 år!

Programmet er følgende:

Sted: Auditorium 3 Hus 6 Teorifagsbygget (under Sjampagnekantina)
09:00 - 0915 Velkommen
09:15 - 09:45 Åpning ved Camilla Brekke (Prorektor forskning/UiT), Tor Ivar Hanstad, Roar Anfinsen og Svein Anders Noer Lie
09:45 - 10:15 «Då Georgiasdialogen var Ex.Phil. tekst» Jon Hellesnes
10:15 - 10:30 Pause (kaffe & frukt)
10:30 - 11:00 «I anledning Tromsøvarianten 50 år: Om filosofi og skriving" Dag Anderson
11:00 - 11:30 «Jakob-opplegget i vitenskapsteori for samfunnsfag og humaniora» Finn Johannessen
11:30 - 1200 «Ex.Phils rolle i dannelsesprosjektet ved UiT» Mariann Solberg
12:00 - 12:45 Lunsj i Sjampagnekantina (for påmeldte)
12:45 - 13:15 «Ny lærebok: Ex.phil. ved UiT de neste 15 årene» Ivar Labukt og Fredrik Nyseth
13:30 - 14:15 Paneldebatt: «Ex.Phil. i et mangfoldig samfunn»
14:15 - 14:30 Pause (kaffe & kaker)
14:30 - 15:30 Paneldebatt: «Ex.Phil. i et mangfoldig samfunn»
Moderator: Melina Duarte
Deltagere: Hege Dybedokk Johnsen (NTNU), Solveig Bøe (NTNU), Oda Tvedt (UIB), Kjersti Fjørtoft (UIT), Ingrid Ugelvik (Universitetsforlaget), Fredrik Nyseth (UIT) og Fredrik Nilsen (UiT).

16:00 Middag i Sjampagnekantina for påmeldte

Arrangementet i Aud 3 er åpent for alle.


Vel møtt!

When: 05.12.22 at 09.00–15.30
Where: TEO-H6 Auditorium 3
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Unit
Contact: Tor Ivar Hanstad
E-mail: tor.ivar.hanstad@uit.no
Add to calendar