Disputas - viva voce i kunstnerisk utviklingsarbeid – Per Martinsen

Per Martinsen vil offentlig forsvare det kunstneriske doktorgradsarbeidet «The Search for Resonance»

 

Refleksjonen finnes her! 

Aulaen er åpen for publikum, men vil også bli strømmet her.
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i 24 timer.

The Auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

 

Beskrivelse av det kunstneriske doktorgradsarbeidet:
Per Martinsens prosjekt “The Search For Resonance” ble gjennomført som del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i årene 2019-2021.
Prosjektet tar utgangspunkt i begrepet resonans, og har gjennom arbeidet beveget seg fra undersøkelser rundt de mer fysiske aspekter av lyd, til å se nærmere hvordan kunstnerisk motivasjon og identitet kan formes gjennom å dypere forstå resonansbegrepet på et mer menneskelig plan.

Arbeidet har resultert i et tekstarbeide med tittelen “Pyramids On The Moon - a multi-dimensional autobiography", hvor Martinsen har brukt fortellinger om fiktive versjoner av seg selv som tre forskjellige identiteter til å undersøke hvordan en annerledes identitetsforståelse påvirker kunstneriske arbeider i form av musikkutgivelser, tekster, fotografier m.m. 

Måten disse kunstneriske arbeidene har resonert ovenfor publikum har så blitt brukt til å speile tilbake på den videre utformingen av identitetene i en slags "feedback-loop” hvor musikkutgivelser og andre ekstroverte aktiviteter blir formende for den kontinuerlig utviklende fortellingen, samtidig som fortellingen informerer måten de kunstneriske aktivitetene utformes.

Prosjektet ble presentert i en utstilling på Helvetesveitasenteret i Tromsø i november og desember 2021, og en serie musikkutgivelser under artistnavnene WAVE∞FORM, MENTAL OVERDRIVE og N∆EON TE∆RDROPS har vært utgitt i løpet av de tre årene prosjektarbeidet har foregått. Det har også vært gjennomført konserter under noen av disse artistnavnene i løpet av perioden, og har i tillegg blitt presentert visuelle arbeider som musikkvideoer, fotografier og NFT’s.

 

Veiledere:

  • - Ph.d., kunstnerisk og administrativ leder, Christian Blom, Notam
  • - Førsteamanuensis, Geir Davidsen, Musikkonservatoriet UiT – Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

  • - Direktør Anne Hilde Neset, Kunstnerens hus, Oslo
  • - Professor emeritus Per Anders Nilsson, Högskolan for scen och musik, Göteborgs universitet
  • - Professor Bjørn Andor Drage Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder: Lena Aarekol, Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), UiT Norges arktiske universitet

 

When: 14.12.22 at 11.00–15.00
Where: Aulaen, Musikkonservatoriet, Krognessvegen 33, Tromsø
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Contact: Kristin Lagesen
Phone: 77 64 61 00
E-mail: kristin.lagesen@uit.no
Add to calendar