SONE-konferansen 2023

Tema for SONE-konferansen 2023 er Språk og tid.

Temaet for årets SONE-konferanse er språk og tid. Det er mange sammenhenger mellom språk og tid, for eksempel:

  • Hvordan språk endres over tid.
  • Hvordan vi bruker grammatikk, leksikon og indeksikalitet til å uttrykke tidsforhold.
  • Hvordan det å bruke språk tar tid og foregår i tid.
  • Hvordan vi snakker om fortid og framtid og knytter sammen fortid og framtid i et her-og-nå (f.eks. timescales), og hvordan vi tar språkvalg for framtiden.
  • Hvordan språklige og sosiale prosesser (som f.eks. språkendring, utvikling av sosiale relasjoner, språkideologier og språklig samhandling) foregår med ulik hastighet og kan overlappe på ulike måter.
  • Hvordan tid kan oppfattes kvalitativt, som opplevd tid, og kvantitativt, som klokke- og kalender-tid, og hvordan vi kan bruke språk til å konstruere våre forestillinger om tid.
  • Hvordan tid og sted som kontekst kan skape muligheter og begrensninger for språklige og sosiale relasjoner og handlinger (jf. kronotop).

Ofte er flere av de ovennevnte dimensjonene i spill samtidig. Vi inviterer bidragsytere til å utforske disse og andre sammenhenger mellom språk og tid i et sosiolingvistisk perspektiv. Det vil også være mulig å se på tidsperspektiv i sosiolingvististiske forskningsmetoder.

Sammendrag og påmelding

Vi ønsker velkommen foredrag som berører årets hovedtema, og vi oppfordrer til å utforske temaet i vid forstand. I tillegg, og tradisjonen tro, er det også mulig å legge fram forskning som ikke er direkte knytta til hovedtemaet. Dersom du ønsker å holde foredrag, må du sende inn et sammendrag (tittel og beskrivelse maks 300 ord).

Foredragene skal være inntil 20 minutter og det blir 5 minutter til spørsmål.

 Vi vil også oppmuntre masterstudenter til å presentere prosjektene sine på konferansen. Presentasjoner av masterprosjekt kan være ca. 10 minutter pluss 5 minutter til spørsmål og diskusjon.

Frist for å sende inn sammendrag er 1. mars. Frist for å melde seg på konferansen er 1. april.
Lenke for innsending av sammendrag og påmelding blir lagt ut her.

Praktisk informasjon

Konferansen starter torsdag 20. april kl. 09:00 og vi avslutter fredag 21. april kl. 1500. Konferansen vil foregå på UiTs hovedcampus i Breivika i Tromsø, nærmere bestemt i ILP-bygget, rom 1.005 «Pedagogen». Dere finner rommet i MazeMap.

Til og fra UiTs hovedcampus: Den nærmeste bussholdeplassen heter «UiT» (holdeplassen etter «UiT/planetariet»). Det er hyppige bussavganger med rute 20, 21 og 34 fra bussholdeplassen «Smørtorget» i sentrum. Fra UiT tilbake til sentrum er det rute 20, 21 og 33. Bussene bruker ca. 10-15 minutter mellom UiT og sentrum.

De som ønsker å ta bussen fra flyplassen til UiT, kan ta rute 24, 40 eller 42 til bussterminalen i Giæverbukta (ett stopp) og bytte til rute 33. Rute 40 og 42 kjører videre til sentrum. Holdeplassen for bybussen ligger nedenfor parkeringshuset utenfor flyplassterminalen.

Ruteopplysninger får dere på https://fylkestrafikk.no. Det er enklest å kjøpe billett via TromsBillett-appen. Det er mulig å kjøpe billett på bussen, men det er dyrere og sjåførene aksepterer kun kontanter.

Det er ikke konferanseavgift på SONE-konferansen. Deltagerne får dekket selve konferansen med lunsj og kaffe begge dagene. Reise, opphold og konferansemiddag må den enkelte selv dekke via sin institusjon.

Om SONE

Sosiolingvistisk nettverk (SONE) er en sammenslutning av forskere ved norske universitet og høgskoler som arbeider med sosiolingvistiske problemstillinger av ulike slag. SONE arrangerer årlig en konferanse der både masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere møtes for å legge fram ny forsking. Arrangementet går på omgang, og i 2022 og 2023 er UiT Norges arktiske universitet vertskap.

Starts: 20.04.23 at 09.00
Ends: 21.04.23 at 15.00
Where: ILP-bygget, rom 1.005 (Pedagogen)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Florian Hiss
Add to calendar