Munnhelsedagen 2023: Tannlegeforeningen inviterer til tverrhelsefaglig webinar om oppfølging av munnhelsen og tannhelsetilbudet for eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie.

Bli med på å markere Munnhelsedagen 2023!

Verdens munnhelsedag markeres 20. mars hvert år med mål om å synliggjøre munnhelsens betydning for vår generelle helse og livskvalitet. I år retter vi fokuset på viktigheten av oppfølging av munnhelsen hos pleietrengende, hjemmeboende eldre.

Webinaret holdes i forbindelse med Munnhelsedagen 2023, og retter seg mot alle helseprofesjoner som er i kontakt med denne pasientgruppen. 

Personer som faller inn under tannhelsetjenestelovens §1-3 første ledd, gruppe C-2 er ofte skrøplige pasienter som har utfordringer med å bruke de tradisjonelle tannhelsetilbudene, så hvordan kan deres rettigheter best sikres?

Pasienter som bor hjemme møter mange helsearbeidere, men oftere helsefagarbeidere og sykepleiere, enn tannpleiere og tannleger.

  • Hvilke utfordringer møter de forskjellige helsearbeiderne i ivaretakelsen av pasientenes munnhelse?
  • Forstår tannhelsearbeidene hvor dårlig funksjonsnivået er hos pasientene, og forstår helsefagarbeidere og sykepleiere seg på viktigheten av god munnhelse?
  • Hvilken kompetanse kreves, og hvem har den?
  • Hvilke felles arenaer har man for best å følge opp pasientene?
  • Hvilke samhandslingsutfordringer møter en i systemet?
  • Hva er kommunenes ansvar vs. det fylkeskommunale ansvaret, og hvordan samhandler disse to forvaltningsnivåene?

Tid: 20. mars kl. 1100 – 1200
Sted: Nettbasert / Zoom Påmeldingen er stengt, men lenke til webinaret vil bli lagt ut på  www.tannlegeforeningen.no
Pris: Gratis for alle!
Målgruppe: Helseprofesjoner i kontakt med hjemmeboende eldre

When: 20.03.23 at 11.00–12.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Responsible: Anne Margrete Gussgard

Sign me up!
Add to calendar