Filosofiske Samtaler: Å tåle virkelighet - Refleksjoner rundt Gunvor Hofmos poesi

Gunvor Hofmo (1921-1995) står bak ett av norsk litteraturs viktigste forfatterskap. Innledningsvis vil foredraget drøfte forholdet mellom Gunvor Hofmos biografi og diktning, og deretter bruke denne drøftingen som inngang til den virkelighetsresponsen som kommer til uttrykk i diktene. Flere dikt vil bli kommentert, men foredraget vil spesielt ta for seg ett dikt: «Det er ingen hverdag mer» fra debutsamlingen Jeg vil hjem til menneskene (1946).
Anniken Greve er professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiT-Norges arktiske universitet.

When: 25.03.23 at 11.15–13.00
Where: Skarven Bar Tromsø
Location / Campus: Other
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Fredrik Nilsen
E-mail: fredrik.nilsen@uit.no
Add to calendar