Møte med sametingspresidenten

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter sametingspresident Silje K. Muotka og direktør Inger Marit Eira-Åhrén.

Formålet med møtet dialog. Kommisjonen vil orientere om status på Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, avleveringen av rapporten 1. juni, og Sametinget om Sametingets forventninger og rolle i oppfølgingen av rapporten.

Starts: 28.03.23 at 09.00
Ends: 29.03.23 at 09.45
Where: Stortinget, Oslo
Location / Campus: Other
Target group: Invited
Responsible: Liss Ellen Ramstad
Add to calendar