Velkommen til

STEM arena 2023

Illustrasjons-/bannerbilde for STEM arena 2023
Stein Eirik Simonsen / Backdrop

STEM arena skal styrke samhandlinga mellom de som har felles mål om økt rekruttering til realfag og teknologi i regionen vår.

Hvordan kan vi skape nysgjerrighet og interesse for realfag og teknologi blant barn og unge? Hvordan viser vi fram mulighetene som finnes, og hvordan får vi flere til å velge Nord-Norge?

Vi inviterer lærere, rådgivere, fagskole, UiT, arbeids- og næringsliv, fagorganisasjoner og næringsforening, kommune og fylkeskommune til en kreativ kunnskapsutveksling. Skal vi klare å utvikle landsdelen vår i ei bærekraftig retning, må vi spille på lag! 

På årets STEM arena kan du:

  • bli en del av et nettverk som vil bidra til å møte det regionale kompetansebehovet innen realfag og teknologi
  • være med å forme hva dette nettverket skal være
  • synliggjøre dine tiltak og behov 
  • koble deg på aktiviteter og skape nye i fellesskap

Etter arrangementet utarbeides en rapport med funn fra dagen som deles med deltakerne og presenteres for beslutningstakere. Rapporten tar vi med oss i arbeidet med vår nasjonale teknologi- og realfagssatsning, STEM for fremtiden. Samarbeidspartnere er Tekna, NITO, Fellesforbundet, Abelia og IKT-Norge.

Påmelding er gratis.

PROGRAM

10:00 

Registrering og kaffe.

10:30 

Velkommen ved Elin Glad, prosjektleder for STEM økosystem.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering forteller om sine tiltak for økt rekruttering til realfag og teknologi.

11:15

Et lite eksperiment med Skolelaben.

12:00

Lunsj.

12:45 

Workshop: 

  • Hvilke tiltak kan vi samarbeide om?
  • Hvordan kan et regionalt nettverk som STEM økosystem bidra til at vi får gjennomført disse tiltakene? 

15:30

Oppsummering ved Hilja Lisa Hura, prodekan for utdanning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og professor i matematikk. Prosjektleder Elin Glad forteller om veien videre.

Skoler og bedrifter som er med på STEM arena kan registrere seg i STEM arbeidsliv, en plattform for lærere og rådgivere som gjør det enklere å booke rollemodeller fra lokale bedrifter, utplasseringsplasser og bedriftsbesøk.

Mer om STEM økosystem

UiT og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering utvikler et økosystem der skole, utdanning og arbeidsliv kan jobbe sammen for å øke rekrutteringa til STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics) og å møte kompetansebehovet i Nord-Norge. Økosystemet, eller nettverket, skal gjøre det lettere å samhandle, finne fram blant eksisterende tiltak og skape nye i fellesskap. 

When: 26.10.23 at 10.30–16.30
Where: Nordnorsk vitensenter
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Contact: Elin Glad
Phone: 41222778
E-mail: elin.a.glad@uit.no

Sign me up!
Add to calendar