Akademisk skriving ved UiT– korleis muliggjer vi gode skriveprosessar?

MERK! Påmelding til arrangementet er 15. mai

08.5009.20
Morgonkaffe og registrering

9.2009.25
Velkomen! Ved prodekan for utdanning John McNicol (fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærarutdanning, UiT).

09.2510.10: Hovudinnleiar Kjersti Maria Rongen Breivega
Ulike tekstkulturar i akademia
Ved professor Kjersti Maria Rongen Breivega (Høgskulen på Vestlandet).

10.1010.30 Kva gjer Skrivesenteret UiT?
Skrivesenteret UiT: Kva for tilbod har vi og kva kan vi utvikle?
Forslag til modell for ein akademisk skrivestige
Ved prosjektleiar Solveig Kavli (Skrivesenteret UiT).

10.3010.40
Beinstrekk

10.4011.40: Eksempel frå akademisk skriving i praksis ved UiT 
Læring i akademisk skriving gjennom respons – et eksempel fra lektorutdanninga UiT
Ved universitetslektor Rita Azar Lossius og førstelektor Ingrid C. Nordli (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk).

Akademisk skriving og utvikling av skrivekyndigheit hos studentar i biomedisin
Ved professor Kristin Andreassen Fenton (Institutt for medisinsk biologi).

11.4012.30
Lunsj i kantina

12.3014.00 Kva for muligheiter og utfordringar møter studenten i akademisk skriving?
Korleis nytte kunstig intelligens som Chat GPT for å utvikle problemstillingar i akademisk tekstarbeid? Kva for plussar og minusar finst?
Ved universitetsbibliotekar Henry Langseth (Universitetsbiblioteket i Bergen).

Korleis er UiT studenten og kva opplever hen som utfordrande når det gjeld akademisk skriving? Erfaringar frå  skriverettleiaranes kvardag
Ved Skriverettleiarane Hannah A. Lyche og Viktor Hessen (Skrivesenteret UiT).

Kva må til for å fremje god akademisk skriving og korleis gjer vi det?
Samtale med Kjersti Breivega, Rita Lossius, Aurora Waaktaar og Henry Langseth 

14.00
Takk for i dag og vel heim!

When: 02.06.23 at 08.45–14.00
Where: Rom 132 (UB-Auditorium)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Contact: Solveig Kavli
E-mail: solveig.m.kavli@uit.no

Sign me up!
Add to calendar