Presentasjonsseminar for avgangsstudenter ved UiT i Alta 2024 / Presentation seminar for graduating students at the UiT i Alta 2024

UiT Alta er opptatt av å formidle kunnskap som utvikles av våre studenter til alle interesserte.

I år arrangerer vi et formidlingsseminar onsdag 5. juni kl 12:00-15:00 på auditorium Seiland.

Vi ønsker å legge til rette for at ny og relevant kunnskap som våre studenter har utviklet gjennom sine mastergrads- og bachelorarbeider, blir tilgengelig kunnskap for interesserte i samfunnet rundt oss.

 ***

This year we are organizing a presentation seminar on Wednesday 5 June at 12:00-15:00 at auditorium Seiland.

We want to share new and relevant knowledge that our students have developed through their master's and bachelor's work to become accessible knowledge to interested parties in the society around us.

* PLEASE SCROLL FOR ENGLISH BELOW *

Hver master- og bachelorstudent får fem minutter til en konsentrert og poengtert presentasjon. Dette er god og relevant trening til muntlig eksamen. I tillegg er det å formidle fagstoff en viktig kompetanse i yrkeslivet. Du kan gjøre et godt inntrykk på en potensiell arbeidsgiver.
Vi ønsker at flest mulig er til stede på UiT Alta og gjennomfører sin presentasjon, og vi legger til rette for at du kan gi en digital presentasjon.
Du har mulighet til å lage en poster hvis du tenker at det er mer egnet for å formidle arbeidet.
Vi håper du synes dette er spennende og ønsker å bidra til at dette blir en flott arena for faglig formidling og mulig møteplass med relevante aktører i samfunnet.  
Vi inviterer inn potensielle arbeidsgivere og andre samfunnsaktører til seminarene. Du er også hjertelig velkommen til å invitere slekt og venner til å komme og høre.  

Vi lodder ut tre premier med verdi på 1000,- hver!!! :)
Vi satser derfor på å se deg her i Alta for å presentere arbeidet ditt og for å delta på hyggelig markering på kvelden! 

Påmeldingsfrist: fredag 31 mai

***

Every student gets five minutes to-the-point presentation. This is a good and relevant training for the oral exam. You can make a good impression on a potential employer.

We want as many students as possible to be present at the UiT Alta therefore we make it possible to hold a digital presentation. You have also an option of poster presentation if you think it is more suitable for your work.

We hope you find this exciting and want to contribute to this becoming a great arena for professional communication and a possible meeting place with relevant players in society. We invite potential employers and other social actors to the seminar. You are also most welcome to invite family and friends to come and listen.

All participants get a chance to win three gift cards/premier worth NOK 1,000 each.

We are therefore looking forward to see you here in Alta to present your work and to participate in a pleasant celebration in the evening!

Deadline to sign up: friday 31 may
Do not to hesitate to contact us if you have any questions :) 
When: 05.06.24 at 12.00–15.00
Where: aud Seiland UiT Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Students, Guests, Invited
Contact: Julia Bobina
E-mail: julia.bobina@uit.no

Meld meg på / Sign up
Add to calendar