Masterkonferansen 31. mai 2023 - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10

Grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø inviterer til den årlige masterkonferansen, og ønsker velkommen med et program bestående av plenumsforedrag og studentpresentasjoner av forskningsresultater fra arbeid med masteroppgaven.

Konferansen starter med en felles del på auditorium didaktikken (rom 1.059) kl 09.00, deretter er det fagvise parallellsesjoner fordelt på ulike rom fra kl 10.00.

Masteroppgavene har et vidt spenn i tema og tilnærminger relevant for grunnskolen, og alle som vil komme og høre på er hjertelig velkommen.

Program for de fagvise parallellsesjonene med studentnavn og tittel på oppgaven er tilgjengelig her. 

When: 31.05.23 at 09.00–14.45
Where: Auditorium Didaktikken, ILP-bygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Unit
Contact: Silje Sivertsvik
E-mail: silje.sivertsvik@uit.no
Add to calendar