Samfunnsviterne inviterer til frokostmøte: Ukraina-krigens konsekvenser for Norge og nordområdene

Illustrasjons-/bannerbilde for Samfunnsviterne inviterer til frokostmøte: Ukraina-krigens konsekvenser for Norge og nordområdene

Samfunnsviterne inviterer medlemmer og andre interesserte til frokostmøte på Pust Kafé i Tromsø den 6. juni.

Krigen i Ukraina har rast i over et år, og det blir stadig tydeligere at den markerer et tidsskille ikke bare for Ukraina, men for hele Europa.


En ny kald krig kan stå for døren, og dette vil merkes særlig godt i nordområdene der Norge lever tett på den store naboen i Øst. Handel, økonomi, forsvar, miljø, Svalbard, fiskerioppsyn, akademisk samarbeid, folk-til-folk, er problemstillinger som også står høyt på dagsorden i den nylig utkomne rapporten fra Forsvarskommisjonen.

Alt er i spill og ingen ting blir helt det samme igjen.

Samfunnsviterne inviterer herved til en spennende sofasamtale mellom:

  • Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i kritisk fred- og konfliktstudier, UiT
  • Kari Aga Myklebost, professor i historie, Barents Chair in Russian Studies, UiT
  • Ørjan N. Karlsson, fagdirektør i DSB, forfatter og Russland-kjenner

Det tilbys lett frokostservering fra kl. 07.45.


Velkommen!

When: 06.06.23 at 07.45–09.00
Where: Pust Cafe Tromsø Skippergata 1C, 9008 Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Elisabeth Thørring Dalsbø
Phone: 97146808
E-mail: elisabeth.t.dalsbo@uit.no

Sign me up!
Add to calendar