Foredrag på kvensfestivalen

Presentasjon av Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport

Torsdag 1. juni leverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget etter 5 år med gransking. Lørdag 3. juni vil sekretariatets leder Liss-Ellen Ramstad presentere kommisjonens rapport på museet i Vadsø, og fortelle om hvilke tiltak kommisjonen foreslår for å ta oppgjør med fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. 

Mer informasjon om Kvenfestivalen/Kvääni festivaali og programmet finnes her.

When: 03.06.23 at 13.00–14.00
Where: Vadsø
Location / Campus: Other
Target group: Guests
Contact: Liss-Ellen Ramstad
Phone: +4795809451
E-mail: Liss-Ellen.Ramstad@uit.no
Add to calendar