Eksamenskonsert Jonas Eskeland, fagott (Instrument 2)

Eksamenskonsert i Instrument 2 (valgemne)

Som bi-instrument bare på 4. året har jeg tatt timer i fagott. Orkester-instrumentet har jeg spilt flere år tidligere, men har fått bryne meg her med utfordringen av å spille solistisk og samlet.

Repertoaret i seg selv byr på en kjerne av frasering og musikalitet som kan virke fremmed når man kommer fra et annet hovedinstrument, men jeg har satt meg en ambisjon om å kunne utøve på et sammenlignbart nivå; både med andre hovedinstrument-utøvere, og min egen hovedinstrument-utøving. Mozarts fagott-konsert er intet annet enn et bra kjerneverk, som jeg supplerer med en kort introduksjon og egenskrevne kadenser. Med meg på klaver har jeg Ole Bolås.

Program:
Wolfgang Mozart: Fagott-konsert i Bb-dur, K. 191 (1774)

KONSEN EKSAMENSFESTIVAL!
Byens tøffeste og mest velklingende eksamensavvikling!
Studenter ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet spiller 47 eksamenskonserter mellom 22. mai og 11. juni. Alle konsertene er åpen for publikum og gratis. Vi håper mange vil komme å høre på. Velkommen!
Disse eksamenskonsertene avslutter studieprogrammene bachelor og master i musikkutøving, eller de avslutter et valgemne, videreutdanningsemne eller deler av studieprogram. Konsertene har ulik varighet, fra 20-60 minutter.
Mer info om hver enkelt konsert kan du finne i vårt eksamensfestivalhefte som legges ut på konsertersteder, og  i vår arrangementskalender på konsen.no
When: 05.06.23 at 11.45–12.05
Where: Musikkonservatoriets konsertsal
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Silje Bræck Tøllefsen
Phone: 93283368
E-mail: silje.b.tollefsen@uit.no
Add to calendar