Forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk

Nasjonal forskningskonferanse i medisinsk og helsefaglig pedagogikk 19.-20. oktober (lunsj til lunsj)

Programmet for konferansedagene omfatter tema som forskning på egen undervisning, skikkethetsvurdering, bærekraft i utdanning, utdanningsledelse og paralellsesjoner med innsendte abstracts. Velkommen!

Påmeldingsfristen til konferansen er 25.9.23.

Beste hilsen fra arrangørene

Anita Iversen, Iris Borch (UiT)

Hilde Grimstad (NTNU)

Monika Kvernenes (UiB)

Kristin Heggen (UiO)

Starts: 19.10.23 at 10.30
Ends: 20.10.23 at 13.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Responsible: Iris Borch
Add to calendar