Nettkurs om framtidens energiteknologi / Online course about future energy technology

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettkurs om framtidens energiteknologi / Online course about future energy technology
Mostphotos.com

Norwegian:

Fra 30. oktober til 18. desember holdes det et nettkurs ved Université Paris-Saclay om framtidens energiteknologi.

English:

From 30 October to 18 December an online course on future energy technology  will be held at Université Paris-Saclay.

Norwegian:

Kurset har tittelen: MOOC MOMENTOM - MOlecules and Materials for the ENergy of TOMorrow.

Arrangørene er Institute for Sustainable Energy, i partnerskap med ENSTA, ved Institut Polytechnique de Paris.

Kurslederne er forskere som jobber ved laboratorier både ved universiteter og i privat sektor. Under kurset vil det bli presentert relevante typer med innovasjon som kan belyse fremtidige energiteknologi.

Følgende emner blir vektlagt under kurset:

  • Å kunne identifisere nøkkelteknologier for å bygge ut fornybar energi.
  • Å forstå hvilke utfordringer vi står overfor i en omlegging til grønn energi.
  • Forstå teknologiske og vitenskapelige fremskritt som gjøres når det gjelder framtidens produksjon, lagring og distribusjon av energi.

 

Kurset strekker seg over 6 uker, som omfatter totalt 20 timer.

Undervisning foregår på engelsk og er dessuten tekstet på nettet på både fransk og engelsk.

Målgruppen er bachelor- og masterstudenter, teknikere og ingeniører, i tillegg de som har en interesse for energiteknologi. Grunnleggende kunnskap om kjemi, fysikk eller ingeniørfag er påkrevd.

Det er mulig å melde seg på kurset frem til 1. desember.

Nettworkshopen er en av flere aktiviteter og utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, forskere og universitetsansatte fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling knyttet til fagretninger som omhandler global helse.

Hvis du vil vite mer om EUGLOH kan du klikke her.

English:

The course has the title “MOOC MOMENTOM - MOlecules and Materials for the ENergy of TOMorrow.”

It is organized by Institute for Sustainable Energy (Université Paris-Saclay) in partnership with ENSTA (Institut Polytechnique de Paris).

The classes are given by researchers from academic and industrial research laboratories. Relevant technological innovations are also highlighted through start-ups presentations.

During the course the following topics will be emphasized: 

  • Identify the key technologies for the implementation of renewable energies
  • Grasp the societal challenges of the energy transition
  • Understand the advances in Research regarding the production, storage and distribution of energy

Teaching during the course will happen in English (with English and French subtitles).

The target groups for the course are Bachelor and Master students, technicians and engineers, as well as people interested in energy applications. Some basics in chemistry, physics or engineering sciences are required.

It is possible to register for the course until 1 December.

The course is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance. It is based on the cooperation between nine European universities. EUGLOH makes it possible for students, researchers and university staff all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange which has a multidisciplinary scope, regarding global health.

To learn more about EUGLOH, click here.

 

 

Starts: 30.10.23 at 09.00
Ends: 18.12.23 at 12.00
Where: Online
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Université Paris-Saclay

Sign me up!
Add to calendar