«Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status».

Illustrasjons-/bannerbilde for «Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status».
Privat foto

Forelesningen vil være knyttet til doktorgradsprosjektet «Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status». Hovedsakelig vil tema i denne forelesningen omhandle hvordan barnevernstjenesten og NAV samhandler rundt disse familiene.

Bio: Åsne Lindahl er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi. Utdannet ved UiT. Har jobbet i spesialisthelsetjenesten de siste årene, hovedsakelig i BUP og TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Er tilsatt som stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid siden 01.05.2023.

When: 15.12.23 at 10.00–11.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital, Tromsø, Alta, Harstad
Target group: Employees, Students, Guests
Link: Klikk her
Contact: Professor Rita Sørly, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Phone: +4794781398
E-mail: rita.sorly@uit.no
Join Teams meeting
Add to calendar