Nettverkssamling - rekruttering av gutter til helsefagene

Illustrasjons-/bannerbilde for Nettverkssamling - rekruttering av gutter til helsefagene

UiT inviterer til nettverkssamling for rekruttering av gutter til helsefaglige utdanninger og yrker. 
 

Deltakere på samlingen er faglig og administrativt ansatte fra utdanningsinstitusjoner, samt ansatte fra aktører som arbeider med rekruttering til helsefag, kjønnsbalanse og likestilling.

Bakgrunn: Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt, og kun 2 av 10 som arbeider i helse- og omsorgssektoren er menn. UiT Norges arktiske universitet og NTNU gjennomfører et pilotprosjekt som skal høste erfaringer og legge grunnlag for vurdering og utvikling av et mulig fullverdig nasjonalt tiltak for å rekruttere gutter til helsefaglige utdanninger og yrker.

 

Program

Temaet for nettverkssamlingen er tid for handling – hvordan bygge opp til en nasjonal satsing?, som vil være fokus spesielt under workshop.

Begge dager ledes av Mari Aarbakke, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret KUN.


Mandag, 11. mars
10:30 – 10:45: Registrering
10:45 – 11:30: Lunsj
11:30 – 13:15: 

  • Velkommen v/ Mari Aarbakke
  • Behovet for mangfold i spesialisthelsetjenesten v/ Julia Johnsen - rådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Menns bortvalg av helsefaglige utdanninger og prosjektet Missing Men v/ Runa B. Myklebust - forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Menn i helse: fra lokalt til nasjonalt prosjekt v/ Renate Salangli - fylkeskoordinator Menn i helse Troms, KS
  • Pilotprosjektet "Gutter og helsefag" v/ UiT og NTNU

13:15 – 13:30: Pause
13:30 – 15:15: Workshop
15:30: Felles avreise til Tromsø Museum
16:00 - 17:00: Guidet omvisning, samiske utstillinger v/ prof. Trude Fonneland 
17:00 – 19:00: Middag i Kafé Rotunden, Tromsø Museum


Tirsdag 12. mars
08:30 – 09:10:

  • Erfaringer fra arbeid som mannlig rollemodell v/ mannlige sykepleierstudenter, UiT og NTNU
  • Fra et studentperspektiv v/ Kristoffer Andreas Haugen - studentnestleder, NSF Student

09:10 – 09:20: Kort pause
09:20 - 09:40: Workshopgruppene samles
09:40 – 10:45: Felles gjennomgang av workshop
10:45 - 11:00: Oppsummering av nettverkssamlingen
11:00 - 11:15: Kort pause og forflytning
11:15 – 12:00: Lunsj

 

Påmelding

Påmeldingsavgift: kr 1500,00. Inkluderer deltakelse m/ servering. Påmeldingen er stengt. 

Hvordan komme seg til arrangementet?

Arrangementet holdes på MH-bygget ved UiT Campus Tromsø
Ankommer du med buss? Nærmeste busstopp er UNN og du kan planlegge din reise her. Bussturen fra Tromsø sentrum til universitetet tar rundt 15 minutter. 
Om du ankommer med bil og behøver parkering, les mer her.

 

For spørsmål eller behov for tilrettelegging, kontakt Astri Ernstsen Prytz på astri.c.prytz@uit.no.

Starts: 11.03.24 at 10.30
Ends: 12.03.24 at 12.00
Where: MH-bygget, UiT Campus Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests, Invited
Responsible: Astri Ernstsen Prytz

Sign me up!
Add to calendar