Mangfold i norsk akademia: om internasjonalisering, representasjon og rasisme

Velkommen til foredrag og diskusjon med Ronald Mayora Synnes om situasjonen til etniske minoriteter i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Spørsmål som danner grunnlaget for foredraget er: Hva består det etniske mangfoldet i norsk akademia av? I hvilken grad er etniske minoritetsgrupper representert i norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og hvilken posisjon har disse forskerne i norsk akademia? Og hvilke barrierer opplever etniske minoriteter i sektoren?

Ronald Mayora Synnes er sosiolog, og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder. Han er medlem i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), medlem av fagrådet Kilden kjønnsforskning (Norges forskningsråd) og styremedlem ved Universitetet i Agder.

Seminaret organiseres av Initiativet Kunsten å være antirasist og OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

When: 19.09.23 at 18.00–21.00
Where: Tromsø bibliotek og byarkiv (biblioteket i sentrum)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited, Unit
Contact: Anna Loppacher
E-mail: anna.loppacher@uit.no
Add to calendar