Flyktningenes helseutfordringer - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro

Illustrasjons-/bannerbilde for Flyktningenes helseutfordringer - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro
Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Vi ønsker velkommen til det første av fem webinarer høsten 2023, der vi presenterer foreløpige funn fra forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT Norges arktiske universitet.

Hanne Kavli
Hanne Kavli, Fafo Foto: Fafo
Hanne Kavli, forskningssjef i forskningsinstituttet Fafo, vil innlede dette første webinaret med å snakke om sammenhengen mellom helse og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Deretter vil Kjærsti Thorsteinsen, seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE og leder av delstudie 1 i HelseIntro, legge frem statistikk om flyktningers besøk hos primærhelsetjenesten (KUHR-datasettet) ved psykiske symptomer og lidelser, muskel- og skjelettplager og sykdom, samt hjerte- og karsykdom for de drøyt 83.000 som deltok i introprogrammet i perioden 2006-2020. 

Kjærsti Thorsteinsen
Kjærsti Thorsteinsen, NORCE Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

Linda Glomset fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil på slutten av webinaret kommentere funnene i denne delstudien. Glomset sitter også i referansegruppa til HelseIntro

Webinaret blir tatt opp på video og vil bli lagt ut på hjemmesida til prosjektet uka etter webinaret. Kamera og mikrofon skal være avslått for møtedeltakerne. Du kan stille spørsmål i møtechatten. Innlederne vil svare på spørsmålene på slutten av webinaret.

HelseIntro – et forskningsprosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger

I HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (NFR) og UiT Norges arktiske universitet. UiT er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner. Harstad, Senja, og Sør-Varanger er deltakende kommuner. Prosjektperioden er fra juli 2021 til desember 2025. 

https://uit.no/project/helseintro

When: 13.10.23 at 10.00–11.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Gunn Elin Fedreheim
E-mail: gunn.e.fedreheim@uit.no
Join Zoom meeting
Sign me up!
Add to calendar