Samarbeidsutfordringer i kommunene - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro

Illustrasjons-/bannerbilde for Samarbeidsutfordringer i kommunene - webinar med forskningsprosjektet HelseIntro
Michael Erhardsson/Mostphotos.com

Vi ønsker velkommen til det femte og siste webinaret høsten 2023, der vi presenterer foreløpige funn fra forskningsprosjektet HelseIntro ved UiT Norges arktiske universitet.

I dette webinaret vil prosjektleder Johanna Laue snakke om hva forskerne i HelseIntro gjør seg av erfaringer rundt samarbeidet og organiseringen av arbeidet med flyktninger i kommunene.

Johanna Laue
Johanna Laue, UiT Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT

I datainnsamlingen er det gjennomført 21 intervjuer med ansatte i ulike helse- og sosialtjenester i tre nordnorske kommuner. Analysene av deler av de dataene som handler om organisering av tjenester og samarbeid mellom tjenestene er i gang.

Webinaret blir tatt opp på video og vil bli lagt ut på hjemmesida til prosjektet uka etter webinaret. Kamera og mikrofon skal være avslått for møtedeltakerne. Du kan stille spørsmål i møtechatten. Innlederne vil svare på spørsmålene på slutten av webinaret.

HelseIntro – et forskningsprosjekt om introduksjonsprogrammet for flyktninger

I HelseIntro skal vi frambringe kunnskap og kompetanse som kan brukes i utviklingsarbeid i kommunene og hos NAV. Målet er å bedre forholdene for flyktninger med helseutfordringer i introduksjonsprogrammet, og bedre deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og i samfunnet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (NFR) og UiT Norges arktiske universitet. UiT er prosjektleder. NORCE og FAFO er samarbeidende forskningsinstitusjoner. Harstad, Senja, og Sør-Varanger er deltakende kommuner. Prosjektperioden er fra juli 2021 til desember 2025.

https://uit.no/project/helseintro

When: 10.11.23 at 10.00–11.00
Where: Zoom
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests, Invited
Link: Klikk her
Contact: Gunn Elin Fedreheim
E-mail: gunn.e.fedreheim@uit.no
Join Zoom meeting
Sign me up!
Add to calendar