Hva trenger frafallselever som skal reintegreres i videregående skole? En oppsummering av 15 års forskning på skolefrafall

I dette lunsjforedraget presenterer førsteamanuensis Gro Hilde Ramsdal noen tanker basert på sin forskning om frafall og reintegrering i videregående skole. 

Gro Hilde Ramsdal har forsket på skolefrafall i 15 år. Dette var også teme for hennes PhD. I foredraget trekker Gro Hilde fram noen konsekvenser av de fortellingene ungdommene har omkring frafall og det å prøve å komme tilbake til skole eller arbeid. Gro Hilde bruker ca 35 minutter og det er åpent for spørsmål i etterkant. 

Det blir enkel servering. Velkommen!

When: 21.09.23 at 11.00–11.45
Where: Panorama
Location / Campus: Harstad
Target group: Students, Guests, Invited, Unit, Employees
E-mail: gfe000@uit.no
Add to calendar