Har kunstig intelligens fordommer mot kjønn?

I denne timen skal forskerne diskutere med elevene hvordan kunstig intelligens kan være med og drive kjønnsdiskriminering i samfunnet. Elevene skal få gjøre egne undersøkelser av hvordan internett og kunstig intelligens ikke er upartiske når det kommer til kjønn og normer.

Er kunstig intelligens upartisk? Eller har den fordommer? Hvorfor er Ultron (for dem som ikke vet er den fra Marvel filmene), Autobots (Transformers filmene), Data (Star Trek serien) menn, men personlige assistenter som Siri, Cortana og Alexa kvinner? I skoleovertakelsen skal vi diskutere med elevene hvordan kunstig intelligens kan være med å drive kjønnsdiskriminering i samfunnet, samtidig som bruken av kunstig intelligens også er underlagt kjønnsnormer. Dette blir en aktiv time, der elevene skal få gjøre sine egne undersøkelser av hvordan internett og kunstig intelligens ikke er upartiske når det kommer til kjønn og normer. Det blir rom for diskusjoner og samtaler der elevene skal ta stilling til ulike fenomener og fakta knyttet til bruken av kjønn og kunstig intelligens.

When: 26.09.23 at 12.00–13.45
Where: Hagebyen ungdomsskole
Location / Campus: Harstad
Target group: Students, Invited
E-mail: gfe000@uit.no
Add to calendar