Forskningsdagene (lunsjforedrag): Energi - både til forbruk og gjenvinning

Nytt universitetssykehus i Narvik bidrar til det «grønne skiftet» ved å benytte energibrønner til lagring og gjenbruk av energi både sommer og vinter.

Viggo Søderblom, prosjektleder for Nye UNN Narvik, vil i foredraget gi en overordnet beskrivelse av hvordan berggrunnen under sykehuset benyttes som energilager og hvordan dette kan utnyttes både under vinter- og sommerforhold. 

De tekniske systemene for varme- og kjøledistribusjon vil også bli omtalt for å gi et helhetlig bilde av hvilke premisser/forventninger som kan legges til grunn ved løsninger lik den som er benyttet ved UNN Narvik. 

Avslutningsvis vil det bli en virtuell presentasjon av systemene (i den digitale 3D-modellen som følger bygget), supplert med bilder fra byggeprosessen.

Foredraget er åpent for alle interesserte!

When: 28.09.23 at 11.30–12.30
Where: UiT i Narvik, E2470
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Diana Santalova Thordarson
Phone: 76 96 65 40
E-mail: diana.s.thordarson@uit.no
Add to calendar