Forskningsdagene (lunsjforedrag): Montering av brenselceller ved Teco2030

Ved å bruke konsepter og verktøy fra Lean demonstreres prosessen for å sette sammen stakker av brenselceller (PEMFC).

Nøkkelindikatorer defineres og det vises hvordan et operatørteam kan brukes for effektiv og oppskalerbar produksjon.

Lunsjforedraget er ved as. prof Espen Johannessen, institutt for Industriell teknologi, UiT i Narvik. Foredraget er åpent for alle og er en del av Forskningsdagene 2023.

When: 27.09.23 at 12.00–13.00
Where: Auditorium 4, UiT i Narvik
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Diana Santalova Thordarson
Phone: 76 96 65 40
E-mail: diana.s.thordarson@uit.no
Add to calendar