Ti Still – førtell! Kunst og kunnskap med Vokal Nord og forskere!

Illustrasjons-/bannerbilde for Ti Still – førtell! Kunst og kunnskap med Vokal Nord og forskere!

Nå kan du oppleve en helt ny form for forskningsformidling der kunst og kunnskap sammen skal skape energi på scenen.

Publikum inviteres til å lytte på smakebiter av energisk skandinavisk samtidsmusikk, fremført av Vokal Nord. Det hele sys sammen med små kunnskapsdelinger fra strålende forskningsformidlere av ypperste klasse.

Billetter kjøpes her: https://tix.no/nb/hk/buyingflow/tickets/23779/

Vokal Nord er landets nordligste profesjonelle vokalensemble, og har sin base i Tromsø. Ensemblet har brukt mange år på å bygge sin identitet med en særegen klang hvor de forener klassisk korklang med stemmebruk forbundet med etnisk musikk fra nordområdene.

Vokal Nord legger stor vekt på å kombinere moderne, samiskinspirert kormusikk og folkemusikk fra nord med samtidsmusikk og annet klassisk korrepertoar, noe dere vil få oppleve på denne unike konserten.

Den røde tråden gjennom hele konsertopplevelsen er temaet «bærekraftig energi». Aldri før har vel energi vært et mer brennbart og omdiskutert tema. Arrangementet er en del av de nasjonale Forskningsdagene, og det gjennomføres forestillinger i Alta, Tromsø, Narvik og Harstad.


Forskerne vi har med oss skal snakke om høyaktuelle problemstillinger, og de vil peke på veien videre og mulige løsninger:

------

«En raskt økende turisme i Nord-Norge og Arktis kan være både en gavepakke og en trussel for små lokalsamfunn. Hvordan ser en omsorgsfull reiselivs- og stedsutvikling ut?»

Astrid Maria Cabrera, forsker ved UiT/Norce

Turisme er en av verdens hurtigst voksende næringer, og en betydelig drivkraft i lokale endringsprosesser. I Arktis har reiselivet vokst betraktelig de siste ti årene, og i takt med veksten, har også uroen for stedene blitt større.

I Lofoten og Grønland uroer folk seg for at det kommer for mange besøkende, og at reiselivsveksten på sikt vil ødelegge stedene som gode reisemål, men også som gode levedyktige samfunn for lokalbefolkningen og det lokale artsmangfoldet. Samtidig uroer mange seg for sentralisering og fraflytting fra distriktene, og reiselivsutvikling fremstår som en viktig strategi for å skape flere arbeidsplasser og befolkningsvekst.

Vi trenger mer omsorg i reiselivs- og stedsutviklinga. Men hvordan ser en omsorgsfull reiselivs- og stedsutvikling ut?

------

«Hvordan kan to fiskerisamfunn i Nord-Norge bidra til å løse utfordringene i fremtidens strømnett?»

Karoline Ingebrigtsen, forskerstipendiat ved UiT

Senja og fiskerisamfunnene på øya produserer store verdier som er viktige for hele nasjonen. Likevel hindres næringsutviklingen på grunn av at det ikke er nok strøm og at det er lav kvalitet på strømmen.

Forskningsprosjektet «Smart Senja» jobber med å løse dette gjennom helt konkrete tiltak som batterier og smarte styringssystemer. Lykkes det, så kan denne modellen brukes flere steder både i Norge og i verden for å sikre fremtiden vår.

------

«Fusjonskraft – en uendelig kilde til ren energi – kan vi løse energikrisa for alltid?»

Juan Manuel Losoda og Olga Paikina, forskerstipendiater ved UiT

Har du hørt om fusjonskraft? Det er det som er energikilden i sola vår, og forskere fra hele verden jobber for å prøve å lage fusjonskraftverk som fungerer. Lykkes de vil det gi ren og miljøvennlig energi i uendelige mengder og løse veldig mange av menneskehetens problemer.

Det høres for godt ut til å være sant?  Forskere fra UiT er langt fremme på dette feltet og forteller litt om hva som står på spill, og hva som er belønningen hvis vi lykkes.

When: 30.09.23 at 19.00–20.00
Where: Galleri Nord-Norge
Location / Campus: Harstad
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Tomas Rolland
E-mail: tomas.rolland@uit.no

Sign me up!
Add to calendar