Opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill

Illustrasjons-/bannerbilde for Opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill
Syda Productions/ Mostphotos

Noen opplever tiden med sped- og småbarn som spesielt utfordrende. Møter du gravide og foreldre med småbarn i ditt arbeid? Da kan du bidra til at de føler seg tryggere og får et godt samspill med babyen. På dette kurset får du som er ansatt i kommunale- og spesialisthelsetjenester opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill.

Foreldre-baby samspill er et støttetiltak til mødre og fedre med depressive symptomer og babyene deres (opp til 12 mnd). Målet med dette tiltaket er å styrke tilknytningen mellom foreldre og baby. Du får opplæring og veiledning i hvordan man gjennomfører tiltaket. Du lærer også hvordan man utfører hjemmebesøk med filming av samspill, hvordan du kan veilede foreldre og hvordan du kan hjelpe foreldre til å forstå og reagere på barnets signaler.

Målgruppe for opplæringen: Helsesykepleier, jordmor, kommunepsykolog, lege eller andre som jobber med gravide eller sped- og småbarn i kommunale- og spesialisthelsetjenester.

Opplæringens varighet og innhold: To-dagers workshop og veiledning inntil ett år.

Workshop om tiltakets kunnskapsgrunnlag, innhold og praktisk utførelse. Veiledningen varer til du føler deg trygg nok til å jobbe med tiltaket, vanligvis ett år.

Kostnader: Lokal opplæring inkludert veiledning og materiell er gratis fra RKBU Nord.

Tid til opplæring og igangsetting av intervensjonen inkludert mulighet for filming (mobilkamera og lap-top er tilstrekkelig) og evt reiseutgifter dekkes av deltakernes arbeidsgiver.

Starts: 04.12.23 at 08.00
Ends: 05.12.23 at 16.00
Where: Tromsø (romnummer kommer)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests
Contact: Astrid Mellem Johnsen
E-mail: astrid.m.johnsen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar