Konferanse om sexisme og rasisme i filosofihistorien

Forskningsgruppen i feministisk filosofi (FemPhil) arrangerer nasjonal konferanse om sexisme og rasisme i filosofihistorien torsdag 12.-fredag 13. oktober ved UIT Norges arktiske universitet, campus Tromsø. Alle interesserte er hjertelig velkommen til å delta, og det er mulig å delta både fysisk og digitalt (zoom). Konferansen skal munne ut i et temanummer av Norsk Filosofisk Tidsskrift.

Torsdag 12. oktober 2023 (HUM-SAM-bygget, auditorium B 1005)

(Zoom dag 1: https://uit.zoom.us/j/63999437729?pwd=R2Flajhab1J4TVZqb1JNRHAvbUVOQT09)

09.00-09.15 Velkommen (v/ Fredrik Nilsen, leder for forskningsgruppen i feministisk filosofi)

Første sesjon. Ordstyrer: Melina Duarte

09.15-10.15 Keynote 1: Hilde Vinje Lou von Salomé: Myten og filosofen

10.30-11.15 Kristin Sampson Hvorfor lese Platon i dag?

11.30-12.15 Oda Tvedt Gatekeeping i filosofihistorien: Verdige og uverdige tema

12.15-13.15 Lunsj (for innledere og FemPhil-medlemmer)

Andre sesjon. Ordstyrer: Fredrik Nilsen

13.15-14.00 Elin Svenneby Inkludert, men ikke integrert: En kjønnskritisk lesning av en lærebok i filosofi

14.15-15.00 Melina Duarte Imperativet for mangfold i akademisk filosofi: En sosialt situert tilnærming

 

Fredag 13. oktober 2023 (Teorifagbygget hus 1, rom 1.425)

(Zoom dag 2: https://uit.zoom.us/j/64951455721?pwd=R1JadTE0VnR5dVdnRzk0cnBNWHpnUT09

10.00-10.15 Velkommen (v/ Tor Ivar Hanstad, instituttleder ved IFF)

Tredje sesjon. Ordstyrer: Trine Antonsen

10.15-11.15 Keynote 2: Tove Pettersen (digitalt) Feministisk filosofihistorie: Transformasjon eller repetisjon av et problematisk narrativ?

11.30-12.15 Hege Finholt Praktiske konsekvenser av undertrykkelse

12.15-13.15 Lunsj (for innledere og FemPhil-medlemmer)

Fjerde sesjon. Ordstyrer: Kjersti Fjørtoft

13.15-14.00 Oda Davanger (digitalt) Afro-Amerikansk eksistensialisme: Når filosofi oppstår mellom det partikulære og det generelle

14.15-15.00 Fredrik Nilsen Sexisme og rasisme i Kants etikk

Starts: 12.10.23 at 09.00
Ends: 13.10.23 at 15.00
Where: Dag 1 (torsdag 12. okt.): HUM-SAM bygget auditorium B 1005. Dag 2 (fredag 13. okt.): Teorifagbygget hus 1 rom 1.425
Location / Campus: Digital, Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Fredrik Nilsen
Phone: +4791757958
E-mail: fredrik.nilsen@uit.no
Add to calendar