Lunsjforedrag med Randi Eilertsen

Illustrasjons-/bannerbilde for Lunsjforedrag med Randi Eilertsen

Lunsjforedrag med Randi Eilertsen

Universitetsbiblioteket inviterer til en serie av lunsjforedrag gjennom høsten. 

Randi Eilertsen er universitetslektor ved UiT Narvik og emneansvarlig for norskstudiet Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter. Randi skal snakke om temaet medstudentvurdering. 

Ta med deg matpakken, vi spanderer kaffe og te! 

When: 28.09.23 at 11.45–12.15
Where: E2700 på Biblioteket
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Martina Lindgren Kristoffersen
E-mail: martina.l.kristoffersen@uit.no
Add to calendar