Mentorkonferansen 2024 - for å styrke tilhørighet, trivsel og læring

Vil du komme i gang med mentorordning på ditt studieprogram eller har dere hatt mentorordning en stund og ønsker å videreutvikle ordningen? Velkommen til Mentorkonferansen UiT 2024.

PÅMELDING HER

Målgrupper for konferansen er utdanninger som vil komme i gang med mentorordninger på sitt studieprogram, institutt eller fakultet, og de som har erfaring med mentorordninger og ønsker å videreutvikle disse. Vitenskapelige ansatte, administrative ansatte og studenter fra alle fakultet og campus ønskes velkommen til å delta; særlig undervisere, studieprogramledere, studieveiledere, koordinatorer, studentmentorer og studentmentees. Norges arktiske studentsamkipnad er en viktig samarbeidspartner, og konferansen er særlig aktuell for studentrådgivninga og studentliv.  

Konferansen holdes i MH2-bygget (Det helsevitenskapelige fakultet), Auditorium Cerebellum.

Program

10:00 – 10:30 Kaffe og registrering 

Del 1: Hvordan ser mentorlandskapet ut?

10:30 – 10.50 Velkommen ved Ressursteam Førsteårsopplevelsen UiT
- Hva vet vi om mentorordningene ved UiT?
Ingvild Lorentzen | seniorrådgiver Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet (SeLU) og leder av Ressursteam førsteårsopplevelsen UiT
Oda Bjørnsdatter | universitetslektor, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), Det helsevitenskapelige fakultet, medlem av Ressursteamet

10.50 – 11:10 Hvordan står det til med mentorordningene nasjonalt? (DIGITALT)
- Resultater fra nasjonal undersøkelse om mentorordninger for studenter i høyere utdanning.
Aslaug Louise Slette | ph.d, Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Fride Flobakk-Sitter | Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

11.10-11.30 Empowering students and helping them experience success - using the peer learning model SI-PASS                                                                                                                                       

- En introduksjon til Supplemental Instructions (SI-PASS). En studentaktiv læringsform. 
Joakim Malm | Assoc Prof. European Centre for SI-PASS, Lund University, Sweden

11:30 -12:15 Lunsj - Vegansk gulrotsuppe med brød

Del 2: Erfaringsdeling fra mentorordninger ved UiT

12:15-13:15 Bidrag fra fra ulike ordninger ved UiT.

Glennda Villaflor | studiekonsulent Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet
Kirsti M. Johannessen | studierådgiver Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Ida Skogseth | mentor og student på Marine Biotechnology – master, Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Tenk – snakk – del. Diskusjoner og spørsmål til innleggene.

13:15-13:30 Pause

Del 3: Workshop 

13:30-14:25 Workshop - bli kjent med og la deg inspirere av SI-PASS metodikken!
Joakim Malm | Assoc Prof, European Centre for SI-PASS, Lund University, Sweden                                 

Ingvild Lorentzen | seniorrådgiver Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet (SeLU) 
Oda Bjørnsdatter | universitetslektor, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), Det helsevitenskapelige fakultet

14.30-14:40 Oppsummering av workshop

Del 4: Hvordan kan mentorordninger bidra til trivsel og læring  – opplæring av mentorer

14:40 – 14:55 Opplæring av studentmentorer

Line Vråberg og Åshild Jakobsen | Studentrådgivere, Studentrådgivinga, Norges arktiske studentsamskipnad 

14:55 – 15.25 Bedre læring med studentmentorer
- Effektive læringsstrategier/Kunnskap om læring
Iris Borch | førsteamanuensis og leder av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (Helped), Det helsevitenskapelige fakultet
Rannveig Grøm Sæle | førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

15:25-15:30 Avslutning ved prorektor Kathrine Tveiterås

PÅMELDING HER

Vi ønsker at konferansen skal bidra til at flere utdanninger igangsetter og videreutvikler mentorordninger ved UiT. Ressursteam Førsteårsopplevelsen er arrangør. Ressursteamet er et trepartsamarbeid der ansatte på UiT, studenter og Norges arktiske studentsamskipnad jobber sammen og er en ressurs for inspirasjon og erfaringsdeling ved UiT med tema knyttet til Førsteårsopplevelsen.

Førsteårsopplevelsen | UiT

When: 22.02.24 at 10.30–15.30
Where: MH2 Auditorium Cerebellum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Students, Invited, Employees
E-mail: trine.h.larsen@uit.no
Add to calendar