Førsteårsopplevelsen

Førsteårsopplevelsen eller first year experience (FYE) er et begrep fra USA som blir brukt som en samlebetegnelse for tiltak som skal føre til at studentene får en god start på studenttilværelsen. Det er viktig å legge til rette for en god studiestart og et godt første studieår for studentene. God sosial og faglig integrering og utvikling av studentenes læringsstrategier og studiemotivasjon bidrar til at studentene ved UiT får en god førsteårsopplevelse. Kvaliteten på det første studieåret har stor betydning for studentenes trivsel. Førsteårsopplevelsen inngår i kvalitetsområdet inntakskvalitet i UiTs kvalitetssystem for utdanning.

[Loading...]