Radiografutdanningen 50 år

Vi har gleden av å invitere til 50-års jubileum for radiografutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet 8 desember 2023.

 

Radiografutdanningen i Tromsø; fortid, nåtid og framtid

Program:

09.00- 09.10: Velkommen ved førstelektor og studieprogramleder Kurt Johansen 

09.10-09.50: Hilsningstaler:

 • Forskning- og høyere utdanningsminister Sandra Borch
 • Rektor ved UiT Dag Rune Olsen
 • Instituttleder ved institutt for helse- og omsorgsfag Laila Hopstock

09.50-11.30: Fortid:

 • Bakgrunn for etablering av radiografutdanninger i Norge og historisk tilbakeblikk ved dosent emerita Helen Egestad
 • Ulike roller i et utdanningsperspektiv: fra elev til studieleder ved Anna Pettersen
 • Tilbakeblikk på tiden som elev, student og lærer ved Viggo Kristensen

11.30- 12.30: Pause/ Omvisning på radiografutdanningens lokaler ved høgskolelektor Henning Nysted, høgskolelærer Karoline Pettersen, høgskolelærer Tone Edvardsen

12.30- 13.00: Framtid:

 • Radiografiens framtidsutsikter ved Norsk Radiografforbunds leder Bent Ronny Mikalsen

13.00- 14.15: Nåtid:

 • Dagens utdanning ved førstelektor og studieprogramleder Kurt Johansen
 • Hvordan røntgenavdelingen Unn Tromsø tilrettelegger for studentenes læring i praksisstudier ved seksjonsleder ved røntgenavdelingen UNN Kurt Gschib
 • Å være radiografstudent i dag ved radiografstudent Margrethe Myhre

14.15- 14.45: Akademisering av radiografifaget:

 • Karrierevei for å bli professor og betydningen av å akademisere radiografifaget ved professor og radiograf Solveig Hofvind

14.45-15.00 Avslutning ved førstelektor og studieprogramleder Kurt Johansen

When: 08.12.23 at 09.00–15.00
Where: Farm F1.101 - Tabletten
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Kurt Johansen
Phone: 77660674
E-mail: kurt.j.johansen@uit.no
Add to calendar