Mesterklasse med Anne-Lise Sollied

I forbindelse med prosjektet/konferansen Voices of Women arrangeres mesterklasse med Anne-Lise Sollied, professor i sang ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet. Gratis inngang og åpent for alle interesserte.

Anne-Lise Sollied, er siden 2008 ansatt som professor i sang ved Musikkonservatoriet, UiT Norges arktiske universitet. Aktuelle FoU-prosjekter i tillegg til utøvende virksomhet er Voices of Women (2021-2024), ferdigstilling av et kompedium for den unge sopranstemmen. Er i tillegg styremedlem i Verdensoperaen i Tromsø og Tromsø Operaforening.

Voices of Women er et kunstnerisk prosjekt finansiert av EU i programmet ERASMUS+ 2022-2024.
Sammen med universiteter i Norge, Nederland og Tyskland deltar UiT Norges arktiske universitet i det tverrfaglige samarbeidsprosjektet Voices of Women (VOW). Målet er å gi musikk komponert av kvinner den anerkjennelse og oppmerksomhet som den fortjener.
VOW er et prosjekt i skjæringspunktet mellom disipliner, språk og kunstformer. Gjennom det multinasjonale samarbeidet har prosjektet som mål å etablere et internasjonalt VOW-nettverk av endringsagenter innen kunst, forskning og kultursektoren.
Fra 19.11. - 25.11. arrangeres en konferanse i Tromsø knytta til dette prosjektet. Se hele programmet her: Listening to the unknown (ERASMUS+ Multiplier Event) | UiT

When: 23.11.23 at 11.15–13.15
Where: Musikkonservatoriets konsertsal
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Silje Bræck Tøllefsen
Phone: 93283368
E-mail: silje.b.tollefsen@uit.no
Add to calendar