Rødvinsseminar: NS-medlemmene i nord 1940–1945: Hvem var de, hvor bodde de og hva gjorde de?

Foredragsholderne beskriver og diskuterer hva slags plass det norske nazi-partiet, Nasjonal Samling, hadde i Nord-Norge under andre verdenskrig, og hva medlemmene forventet av partiet og medlemskapet. NS hadde en annen utvikling i Nord-Norge enn i landet for øvrig. Hvordan lyktes partiet med rekrutteringen i nord, hvem ble medlemmer og på hvilken måte markerte de seg?

Foredragsholdere:

Steinar Aas, professor i historie ved Nord universitet i Bodø

Baard H. Borge, statsviter og professor ved UiT Harstad

Begge foredragsholderne har vært bidragsytere i trebindsverket «Andre verdenskrig i nord» som utkom i 2022.

Alle er velkommen. Etter foredragene er det satt av tid til spørsmål og kommentarer fra publikum.

Arr.: Historisk Forening Tromsø, UiT

When: 07.12.23 at 19.00–21.00
Where: Bankhjørnet, Rødbanken, Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Lovisa Bergmann
Add to calendar