Konferanse om bruk av kunstig intelligens i helsevesenet / Conference about the use of artifical intelligence in health care

Illustrasjons-/bannerbilde for Konferanse om bruk av kunstig intelligens i helsevesenet / Conference about the use of artifical intelligence in health care
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Ved Université Paris-Saclay holdes det snart en konferanse hvor du kan lære mer om bruksområdene til KI innen helsevesenet.

ENGLISH:

At Université Paris-Saclay a conference will soon be held where you can learn more about in what areas AI can be applied in health services.

NORWEGIAN:

Kunstig intelligens blir stadig mer fremtredende i helsevesenet. Det gjelder blant annet diagnostisering og håndtering av logistikk.

Konferansen utforsker de grunnleggende prinsippene og metodologien bak kunstig intelligens og dens bruksområder.

Deltakere vil kunne fordype seg i sentrale modeller for bruk av KI innen helserelaterte områder, som blir formidlet gjennom flere foredrag.

Tema for foredrag:

 • Køhåndtering i akutttjenester (logistikk)
 • Bildebehandling (onkologi)
 • Klassifisering av helsedata
 • Optimalisering av datanalysemodeller (leversykdom)
 • Internasjonale konferanser som holdes av eksperter på KI
 • Etiske spørsmål knyttet til AI og helse

 

Læringsmål:

 • Digitale ferdigheter
 • Etikk og ansvarsforhold
 • Kommunikasjon og samarbeid

Dato: 27. November til 1. desember.

Sted: På nettet og Université Paris-Saclay

Målgruppe: Masterstudenter og stipendiater

Påmeldingsfrist: 26. november

Undervisningsspråk: Engelsk

Antall deltakere: 60

Studiepoeng: 2,5 ECTS

Logo

Konferansen er et av flere utdanningstilbud som er tilrettelagt av EUGLOH-alliansen. Den er basert på et samarbeid mellom ni europeiske universiteter. Med EUGLOH kan studenter, universitetsansatte og forskere fra hele Europa delta på seminarer, konferanser, kurs og utveksling, som er relatert til global helse.

ENGLISH:

Artificial Intelligence is becoming increasingly prominent in health services. Among other things it can be used to diagnosis and management of logistics.

This conference explores the foundational principles and methodologies that underpin artificial intelligence, with a specific focus on its applications in the realm of healthcare.

Throughout this course, participants will delve into key models utilized in health-related subjects, with a series of lectures dedicated to various health applications.

Main topics at the conference:

 • Queue management in emergencies (supply chain)
 • Image processing (oncology field)
 • Data classification applied to medicine
 • Optimization of data analysis models (liver disease)
 • International conferences given by experts in the field
 • Ethics in AI and health

Learning objectives:

 • Digital skills
 • Ethics & responsibility
 • Communication & collaboration

Date: 27 November 2023 — 01 December 2023

Location: Online & Université Paris-Saclay

Target Group: Master & PhD students

Registration deadline: 26 Nov 2023 23:59

Course language: English

Number of participants: 60

Certificate/ECTS: 2,5

Logo

The conference is part of the educational activities offered by the EUGLOH alliance.  It is based on collaboration between nine European universities. This makes it possible for students, university employees and researchers from all over Europe to participate in seminars, conferences, courses and exchange, which are related to global health.

 

Starts: 27.11.23 at 09.00
Ends: 01.12.23 at 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Employees, Students
Link: Klikk her
Contact: Bich-Lien Doan
E-mail: Bich-Lien.Doan@centralesupelec.fr
Add to calendar