Familier med flyktningbakgrunn i Norge – om bosetting og tilpasning i et nytt land

Illustrasjons-/bannerbilde for Familier med flyktningbakgrunn i Norge – om bosetting og tilpasning i et nytt land
Oleg Troino/ Mostphotos

Familier med flyktningbakgrunn kan oppleve det utfordrende å tilpasse seg i et nytt land. Hvordan kan samfunnet støtte nye familier som kommer til Norge?

Dette webinaret ser på noen av de historiske linjene i utviklingen på integreringsfeltet i Norge, og går nærmere inn på integrering og inkludering i et samfunnsperspektiv. Kultursensitiv tilnærming kan bidra til å skape trygghet og tillit. Hvordan kan tjenesteutøvere bidra til å støtte og ivareta familier med flyktningbakgrunn?

Målgruppe: NAV, flyktninghelsetjenester og andre kommunale tjenester.

Foreleser: Stipendiat Pål Wessel.

Webinaret er gratis og foregår på digitalt. 

When: 03.05.24 at 10.00–11.00
Where: Digitalt
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Guests
Contact: Astrid Mellem Johnsen
E-mail: astrid.m.johnsen@uit.no

Meld meg på!
Add to calendar