Inspirasjonsdagen 2024

Illustrasjons-/bannerbilde for Inspirasjonsdagen 2024

UiT Norges arktiske universitet inviterer til Inspirasjonsdag på campus Tromsø for vg1 studiespesialiserende!

Mulighet for påmelding kommer i august!

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), og institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) inviterer elever på vg1 studiespesialisering til en inspirerende dag på campus. Vi gleder oss til å vise fram den spennende forskninga og undervisninga som foregår ved fakultetene våre. Vi vil også vise de mange studie- og karrieremulighetene som finnes innen realfag, teknologi, helsefag og lærerutdanninger.

På UiT har vi et fokus på å øke mangfoldet og utjevne kjønnsbalansen i studiene våre. Manglende likestilling og mangfold kan hindre valgfriheten til de unge og gjøre at man velger studie og yrke etter det man tror man bør, ikke det man egentlig har lyst til. NT-fak, Helsefak og ILP jobber aktivt for å motvirke utdaterte holdninger, som både gutter og jenter fortsatt møter på. Inspirasjonsdagen har derfor ulike opplegg for guttene og jentene, i tillegg til noe samlet.

When: 29.10.24 at 10.30–15.00
Where: UiT campus Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Guests, Invited
Contact: Tor Olav Berg
Phone: 77646913
E-mail: tor.o.berg@uit.no
Add to calendar