Markering av Immanuel Kants 300-årsdag

Den tyske filosofen Immanuel Kant ville ha fylt 300 år 22. april 2024. Kant har gitt viktige bidrag til svært mange filosofiske disipliner, slik som epistemologi, metafysikk, estetikk, antropolologi, pedagogisk filosofi, politisk filosofi, rettsfilosofi og etikk, og har betydd enormt mye for mange filosofer så vel internasjonalt som lokalt ved UiT Norges arktiske universitet. Derfor vil dagen markeres med kaffe og kake, samtidig som vi sammen følger jubileumsmarkeringen fra Arne Næss' auditorium ved Universitetet i Oslo digitalt.

Program:

12.00-12.15 Kaffe og kake

12.15-14.00 Markering av Immanuel Kants 300-årsdag fra UiO (følges digitalt på storskjerm via zoom):

12.15: Velkommen og introduksjon ved Camilla Serck-Hanssen (CAS)

12.30: Ingvild Torsen (IFIKK): "Hvordan jeg ble en kantianer, mot alle odds" 

12.55: Sven Arntzen (USN): Hva er "kantiansk" rettsfilosofi og politisk filosofi?

«… the individual human being is the ultimate unit and end of all law, national and international...” (Hersch Lauterpacht)

 13.20: Panelsamtale og spørsmål fra salen

Sven Arntzen er professor i praktisk filosofi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har publisert artikler og bøker om miljøfilosofi- og etikk, idéhistorisk fagteori og om Kants rettsfilosofi og moralfilosofi, senest boken Fornuft – person – stat. Kants rettsfilosofi og politiske filosofi (Vidarforlaget, 2020) og, sammen med Øystein Skar, oversettelsen av Kants siste moralfilosofiske verk Metaphysik der Sitten til norsk: Moralens metafysikk (Vidarforlaget, 2023).

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved UiO. Hennes hovedområde er Kants filosofi, begrepskritikk og filosofisk metode. Hun har publisert en rekke artikler og har sammen med Frode Kjosavik redigert antologien Metametaphysics and the Sciences, Routledge (2020). Serck-Hanssen er i permisjon fra IFIKK og for tiden direktør for Centre for Advanced Study (Senter for grunnforskning).

Ingvild Torsen er førsteamanuensis i filosofi ved UiO. Hun jobber særlig med estetikk og postkantiansk filosofi, og har publisert artikler om Heidegger, Hegel, fenomenologi, kropp og kunst, og har redigert antologien Philosophy of Sculpture: Historical problems, contemporary approaches (Routledge, 2021). Hun har publisert én artikkel som handler om Kant, «Disinterest and Truth. On Heidegger’s Interpretation of Kant’s Aesthetics» (Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2016).

When: 22.04.24 at 12.00–14.00
Where: TEO-H1 1.343
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Fredrik Nilsen
E-mail: fredrik.nilsen@uit.no
Add to calendar